Chung cư X2

Đây là dự án xây dựng nhà chung cư cho người có thu nhập thấp do UBND TP Hà Nội giao Công ty …