Khu sinh thái Xuân Phương Tasco

Khu đô thị Sinh Thái  Xuân Phương TASCO  được hình thành dựa trên ý tưởng tạo nên một xã hội tốt đẹp có  đầy đủ …