Nhà ở xã hội Tứ Hiệp (Eco City)

Tổng quan nhà ở xã hội Tứ Hiệp(Eco City) Quy hoạch Với diện tích 16,7 ha với diện tích không gian xanh lên đến 2,88 …