Gói 30.000 Tỷ có thêm thời hạn cho vay

Chủ nhật, 01/06/2016

Ngân hàng Nhà nước đề nghị các ngân hàng thương mại tiếp tục giải ngân gói 30.000 tỉ kể từ ngày 1/6 đối với các hợp đồng tín dụng đã ký trước ngày 31/3/2016.

dothihanoi_30nghin_tỷ

Mới đây, Thủ tướng chính phủ giao Ngân hàng nhà nước phối hợp với các cơ quan liên quan sửa đổi quy định về thời gian giải ngân gói tín dụng cho vay hỗ trợ nhà ở theo hướng gia hạn tiếp tục thực hiện giải ngân hết số tiền tai cấp vốn 30.000 tỷ đồng và tạo điều điện thuận lợi cho các đối tượng vay vốn, nhất là cá nhân, hô gia đình vay để mua, thuê, thuê mua nhà ở, xây dựng mới và cải tạo sửa chữa lại nhà ở.

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng trên cơ sở tổng hợp ý kiến của Bộ Xây dựng và Bộ Tài chính cùng số liệu báo cáo của các ngân hàng thương mại, ngày 30/5/2016 Ngân hàng Nhà nước đã có Công văn số 3954 trình Thủ tướng về phương án gia hạn theo hướng:

– Cho phép gia hạn giải ngân tái cấp vốn đối với các hợp đồng đã ký đến 31/3/2016 đối với khách hàng là cá nhân, hộ gia đình vay để mua thuê, thuê mua nhà ở, xây dựng mới, cải tạo sửa chữa lại nhà ở của mình tối đa đến ngày 31/12/2016.

– Dừng giải ngân tái cấp vốn đối với khách hàng là hộ gia đình, cá nhân đầu tư cải tạo hoặc xây dựng mới nhà ở xã hội, chủ đầu tư dự án xây dựng nhà ở xã hội, dự án nhà ở thương mại được chuyển đối công năng sang nhà ở xã hội.

Trong khi chờ ý kiến chỉ đảo của Thủ tướng, để chủ động đáp ứng nhu cầu vốn vay của khách hàng, Ngân hàng Nhà nước đề nghị các ngân hàng thương mại tiếp tục giải ngân đối với các hợp đồng tín dụng đã ký với khách hàng trước ngày 31/3/2016 từ nguồn vốn của ngân hàng theo lãi suất thỏa thuận tại hợp đồng tín dụng đã ký giữa khách hàng và ngân hàng.

Sau khi nhận được ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng, Ngân hàng Nhà nước sẽ có văn bản hướng dẫn về việc gia hạn tái cấp vốn gửi các ngân hàng thương mại để thực hiện.